Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių kaimiškojoje rinkimų apygardoje Nr. 45 kandidatas LINAS ANDRULIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861651005
Elektroninio pašto adresas: linasandrulis@yahoo.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-11 40,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-11 7000,00
3. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-11 40,00
4. LINAS ANDRULIS Šiaulių rajono 2012-09-26 5000,00
5. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-05 40,00
6. AGNĖ JODOKAITĖ Vilniaus miesto 2012-10-05 3500,00
7. RITA VAITIEKŪNAITĖ Vilniaus miesto 2012-10-08 2000,00
8. MIGLĖ VERBUTĖ Vilniaus miesto 2012-10-09 4200,00
9. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-09 40,00
10. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
11. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
12. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
13. DOVILĖ NIKIFOROVA Vilniaus miesto 2012-10-10 3300,00
14. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
15. RASA BUTVILIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-10 4000,00
16. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
17. RASA BUTVILIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-11 3500,00
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
19. JURGA ŠAMŠONIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-11 15000,00
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
21. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
22. GERARDAS BUTVILAS Vilniaus miesto 2012-10-11 1500,00
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
24. GERARDAS BUTVILAS Vilniaus miesto 2012-10-11 3000,00
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 40,00
26. EVALDAS TARANKEVIČIUS Kauno miesto 2012-10-12 1890,00
27. LINAS ANDRULIS Šiaulių rajono 2012-10-12 5000,00
28. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-16 3000,00
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-17 40,00
30. NILITA VALAVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-17 900,00
31. VIRGILIJUS SIMANAUSKAS Neprivaloma skelbti 2012-10-18 2500,00
32. VIOLETA SIMANAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-18 3800,00
33. POVILAS VAITIEKŪNAS Neprivaloma skelbti 2012-10-19 2000,00
34. MARIJUS DIMŠA Neprivaloma skelbti 2012-10-19 4500,00
35. POVILAS VAITIEKŪNAS Neprivaloma skelbti 2012-10-19 600,00
36. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-27 40,00
37. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2012-10-09 120,00
38. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
Iš viso: 76990,00  
fizinių asmenų: 56190,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 800,00  
kandidato nuosavos lėšos: 10000,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 10000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 76990,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. LINAS ANDRULIS Šiaulių rajono 2012-09-07 14300,00 grąžinta aukotojui
2012-09-26
2. ALMANTAS SUTKUS Akmenės rajono 2012-10-12 5000,00 grąžinta aukotojui
2012-10-12
3. OKSANA LUNINIENĖ Šiaulių miesto 2012-10-12 5000,00 grąžinta aukotojui
2012-10-17
4. MARIJUS DIMŠA Neprivaloma skelbti 2012-10-18 4500,00 grąžinta aukotojui
2012-10-18
Iš viso: 28800,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 28800,00  
fizinių asmenų: 28800,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas