Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 kandidatas GINTARAS SALDŽIŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865505872
Elektroninio pašto adresas: g.saldziunas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: MILDA MIKUŠAUSKIENĖ
Telefonas: 862074047
El. paštas: milda.mikusauskiene@lt.gt.com
Dalyvių sąrašas