Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 kandidatas GINTARAS SALDŽIŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865505872
Elektroninio pašto adresas: g.saldziunas@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. DANGUOLĖ SALDŽIŪNIENĖ Vilniaus miesto 2012-08-22 2000,00
2. DANGUOLĖ SALDŽIŪNIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-04 2000,00
3. GINTARAS SALDŽIŪNAS Vilniaus miesto 2012-10-12 1781,70
Iš viso: 5781,70  
fizinių asmenų: 4000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1781,70  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5781,70  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas