Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas VIGILIJUS JUKNA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867986600
Elektroninio pašto adresas: vigilijus.jukna@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: SANDRA MARTINAITIENĖ
Telefonas: 867606447
El. paštas: dppakruojis@gmail.com
Dalyvių sąrašas