Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas VIGILIJUS JUKNA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867986600
Elektroninio pašto adresas: vigilijus.jukna@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-09-03 1700,00
2. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-09-16 2000,00
3. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-09-24 710,00
4. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-09-27 3480,00
5. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-10-04 280,00
6. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-11 2490,00
7. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-11-04 618,46
8. VIGILIJUS JUKNA Kauno miesto 2012-11-06 2,40
Iš viso: 11280,86  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 8790,86  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 2490,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 11280,86  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas