Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Dainavos rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatas GEDIMINAS GRIGAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868786788
Elektroninio pašto adresas: emip@mail.ru

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: EUGIDIJUS RIČARDAS MORDAS
Telefonas: 868757043
El. paštas: emip@mail.ru
Dalyvių sąrašas