Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Dainavos rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatas GEDIMINAS GRIGAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868786788
Elektroninio pašto adresas: emip@mail.ru
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. GEDIMINAS GRIGAS Kauno miesto 2012-06-28 10000,00 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
2. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-04 2490,00
3. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-20 1740,00
4. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-24 4791,60 nepiniginė auka
5. GEDIMINAS GRIGAS Kauno miesto 2012-11-14 771,80
6. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-20 40,00
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-21 40,00
Iš viso: 19873,40  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 80,00  
kandidato nuosavos lėšos: 10771,80  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 4791,60  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 4230,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 15081,80  
nepiniginės aukos, iš viso: 4791,60  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. ŽYDRŪNAS KIŽYS Kauno miesto 2012-08-31 1000,00 grąžinta aukotojui
2012-11-15
Iš viso: 1000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 1000,00  
fizinių asmenų: 1000,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas