Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas VYGANTAS SUDARIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868729100
Elektroninio pašto adresas: vygantas.sudaris@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: REGINA GAUBIENĖ
Telefonas: 861647021
El. paštas: gaubare@yahoo.com
Dalyvių sąrašas