Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas VYGANTAS SUDARIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868729100
Elektroninio pašto adresas: vygantas.sudaris@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-06-29 7000,00
2. LORETA AŠOKLIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-17 2000,00
3. EDVINAS AŠOKLIS Vilniaus miesto 2012-09-18 500,00
4. DARIUS BLAŽYS Vilniaus miesto 2012-09-18 500,00
5. VYGANTAS SUDARIS Pakruojo rajono 2012-10-22 4594,00
Iš viso: 14594,00  
fizinių asmenų: 3000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 4594,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 14594,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas