Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Centro rinkimų apygardoje Nr. 13 kandidatė VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842142
Elektroninio pašto adresas: vince.margeviciene@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: AUDRONĖ KAMINSKIENĖ
Telefonas: 862090239
El. paštas: audrakam@gmail.com
Dalyvių sąrašas