Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Centro rinkimų apygardoje Nr. 13 kandidatė VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842142
Elektroninio pašto adresas: vince.margeviciene@lrs.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-05-10 15000,00
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-08-21 28174,61
3. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-09-11 2179,10
4. VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ Kauno miesto 2012-11-05 223,20
5. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-13 40,00
Iš viso: 45616,91  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 40,00  
kandidato nuosavos lėšos: 223,20  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 45353,71  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 45616,91  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas