Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Šakių rinkimų apygardoje Nr. 64 kandidatas ALGIRDAS KLIMAITIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 834560325
Elektroninio pašto adresas: algirdasklimaitis@yahoo.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VIOLETA SIMONAVIČIENĖ
Telefonas: 861467898
El. paštas: simonavicienevioleta@gmail.com
Dalyvių sąrašas