2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUDRONĖ    ŠIAUČIŪNIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Demokratinė darbo ir vienybės partija
numeris sąraše: 82


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1963-07-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Joniškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Joniškio r. Strazdelių k.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Kvalifikacijos studijos Šiaurės Lietuvos Kolegija apskaitininkė 2007
  Universitetinis Panevėžio ped. muzikos mokykla ikmokyklinių įstaigų auklėtoja 1984

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) demokratinė darbo ir vienybės partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  nebuvau -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB ,,Baltijos gėrimai",pardaveja 17. Visuomeninė veikla neturiu
  18. Pomėgiai sportass, keliones ,namų aplinkos tvarkymas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Albertas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Dovilė Šiaučiūnaitė, Mindaugas Šiaučiūnas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  atsakinga, reikli sau, sąžininga