2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

KĘSTUTIS    ROKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Demokratinė darbo ir vienybės partija
numeris sąraše: 68


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
  • Anketa
  • Biografija
  • Turto ir pajamų deklaracijos
  • Interesų deklaracija
  • Kita
  • 5. Gimimo data 1970-05-24
    6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
    8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
    8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
    8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
    8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
    8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
    9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
    9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
    9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
    9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
    10. Gimimo vieta Kaunas
    11. Tautybė lietuvis

    12. Išsilavinimas:
    Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
    Vidurinis Kauno 14 vid. mokykla vid. m-kloje negavau 1988


    13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
    14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Demokratinė darbo ir vienybės partija

    16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB Telkša ir ko,Direktorius 17. Visuomeninė veikla Nenurodė
    18. Pomėgiai Kelionės , knygos, istorija
    19. Šeiminė padėtis vedęs
    Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Sandra Rokienė
    20. Vaikų vardai (pavardės) Mantas Rokas ,Milda Rokaitė

    21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
    Esu atsidavęs šeimai ir bendruomenei