2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARKADIJUS    KISELIOVAS

Apygarda: Saulės (Nr.24)
Iškėlė: Demokratinė darbo ir vienybės partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Demokratinė darbo ir vienybės partija
numeris sąraše: 7


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1945 m. Šiaulių rajono Amalių kaime.
  Mokėsi Šiaulių rajono Kužių septynmetėje ir Šiaulių miesto 2-ojoje internatinėje mokykloje. 1969 m. su pagyrimu baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto (dabar – Šiaulių universitetas) Fizikos ir matematikos fakultetą. Baigiamojo kurso egzaminus išlaikęs eksternu, metus stažavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete, čia parašė diplominį darbą. Mokydamasis daug kartų gavo vardines stipendijas, aktyviai sportavo. Daugkartinis vienviečių baidarių irklavimo įvairaus lygio respublikinių varžybų prizininkas, dviviečių – Sovietų Sąjungos „Lokomotyvo“ draugijos čempionas.
  1969–1970 m. atliko privalomąją karo tarnybą sovietinėje armijoje.
  1970–1973 m. mokėsi Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto aspirantūroje, apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją „Emisinių ir absorbcinių minkštųjų rentgeno spindulių retųjų žemių plonuose metalo sluoksniuose teorinė interpretacija“. Suteiktas fizikos ir matematikos mokslų kandidato mokslinis laipsnis.
  1973–1978 m. dirbo Šiaulių pedagoginio instituto Matematikos katedros vyresniuoju dėstytoju. 1978–1981 m. – Alžyro LDR Anabos universitete Matematikos katedros vyresniuoju dėstytoju. 1982 m. suteiktas docento vardas. 1982–2003 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Matematikos, Matematikos mokymo ir Matematikos didaktikos katedrų docentas. 2003–2007 m. ėjo profesoriaus pareigas Matematikos didaktikos, vėliau – Ugdymo sistemų katedroje. 2007 m. kovo 21 d. suteiktas socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.
  1974–1978 m., 1983–1989 m. buvo Visuomeninių profesijų fakulteto dekanas, 1989–1992 m. – Neakivaizdinio skyriaus prorektorius mokymo reikalams, 1998–2006 m. – Šiaulių universiteto Matematikos didaktikos katedros vedėjas.
  1975 m. stažavo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute Kvantmechaninių skaičiavimų skyriuje. 1978 m. baigė prancūzų kalbos kursus Leningrado universitete. 1980 m. – visą ekonomikos kursą prie Sovietų Sąjungos generalinio konsulato Alžyro LDR Anaboje. 1986 m. – informatikos kursus Kijevo valstybiniame pedagoginiame institute. 1997 m. stažavo Prancūzijoje, Orleano–Turo mokytojų rengimo universitete.
  Kartu su bendraautoriais yra paskelbęs per 470 mokslo, metodinių ir kūrybinių darbų. Svarbiausi iš jų – dviejų dalių 900 puslapių Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos mokslininkų recenzuota mokslinė monografija „Matematikos gebėjimų diagnostika“, trijų dalių 600 puslapių studijų knyga „Matematikos didaktika“, mokslo taikomasis leidinys „Tekstinių uždavinių didaktika“. Originalios, į vaiką orientuotos Lietuvos pradinių klasių matematinio ugdymo sistemos „Matematikos pasaulyje“, „Matematika“ ir pagal temas integruoto vadovėlio „Vaivorykštė“ (2010 m. pripažinto novatoriškiausiu Lietuvos vadovėliu) bendraautoris, vienas iš šalies ir tarptautinių IV–V klasių matematikos olimpiadų organizatorių (2012 m. surengta XIV šalies ir IX tarptautinė Lietuva ir Latvija olimpiados, kurių vyksmo tyrimai, skatinantys moksleivių domėjimąsi matematika, realizuojami mokykliniuose vadovėliuose).
  Skaito paskaitas, veda pratybas, laboratorinius darbus temomis: informacinės technologijos, informatika, matematika, matematikos didaktika, socialinių ir edukacinių tyrimų technologijos ir t. t., vadovauja baigia¬miesiems bakalauro ir magistro darbams.
  Laisvai bendrauja prancūzų ir rusų kalbomis, turi anglų kalbos pradmenis.
  Pomėgiai – informacinės kompiuterinės technologijos, didaktika, šiuolaikinės ugdymo sistemos, teisės ir teisingumo, švietimo, mokslo politikos problemos, žvejyba, knygų skaitymas, kelionės, sportas.
  Vedęs. Žmona Danutė – edukologijos mokslų daktarė, docentė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, visų kandidato mokslo, metodinių ir kūrybinių darbų bendraautorė. Pagal autorines sutartis dirba su „Alma Litteros“ ir „Baltų lankų“ leidyklomis. Duktė Orinta, baigusi Šiaulių universitetą, yra socialinių (edukologijos) mokslų daktarė, Šiaulių universiteto dėstytoja, matematikos vadovėlių pradinei mokyklai dailininkė. Duktė Ina, baigusi Vilniaus universitetą, – gidė, bendrauja septyniomis kalbomis, iš jų prancūzų, turkų, graikų, arabų. Dirba ir gyvena Egipte.