2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    JUČAS

Apygarda: Centro (Nr.13)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 22


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-06-11
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno miestas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos Valstybinė Konservatorija, dabar Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija kultūros darbuotojo, choro dirigento 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Liberalų ir centro sąjungos sarys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas, Kultūros ir švietimo komiteto narys, kultūros pakomitečio pirmininkas 2000 - 2004
  Kauno m. Taryba, narys 2000 - 2003


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija,ministro R. Šukio patarėjas 17. Visuomeninė veikla LiCS Kauno m. skyriaus pirmininko pavaduotojas, Kauno džiaso klubo narys.
  18. Pomėgiai muzika, vaizduojamasis menas, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Audra Jučienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Indrė Jučaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -