2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    BERNATONIS

Apygarda: Karoliniškių (Nr.8)
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 3


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1940 m. lapkričio 19 d. valstiečių šeimoje. Mokėsi vidurinėje mokykloje, Kauno politechnikume, baigęs dirbo Vilniuje cecho meistru. Tarnavo kariuomenėje.
  26 metus išdirbo gamykloje „Plasta“, čia ėjo įvairias pareigas. Dirbdamas gamykloje, baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, apgynė technikos mokslų kandidato ir daktaro disertacijas, su bendraautoriais įdiegė į gamybą 23 išradimus. Darbas buvo įvertintas LTSR ir TSRS valstybinėmis premijomis.
  2 metus dirbo Kauno politechnikos instituto profesoriumi.
  1990 m. buvo Vilniaus miesto meras. Vėliau 7 metus buvo bedarbis, paskui – verslininkas.
  Žmona gydytoja. Išaugino 3 sūnus.