2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    BERNATONIS

Apygarda: Karoliniškių (Nr.8)
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Socialistinis liaudies Frontas
numeris sąraše: 3


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1940-11-19
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Prienų raj. Šilinių k.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VISI Inžinierius-mechanikas 1970

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas technikos mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau TSKP narys, išstojau po išrinkimo Vilniaus miesto meru, paskelbus konkurso laimėtoju (diena ir valanda). Lietuvos gyvenimo logikos partijos pirmininkas. Buvau Naujosios sąjungos narys (prisijungimo keliu). Buvau Darbo partijos narys (prisijungimo keliu), iš kurios išstojau. Dabar nepartinis

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto meras 1990 - 1991


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Verslininkas,- 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai Medžioklė, Pasaulio valstybių vystymosi raida
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Genovaitė Bernatonienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rytis, Vytautas, Justinas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nemėgstu nežmogiškumo, nepadorumo, melo ir pan.