2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JURGIS    STAŠEVIČIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 79


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-10-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Telšiai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šaukėnų k., Kelmės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Universitetinis Lietuvos žemės ūkio akademija inžinierius mechanikas 1987


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Krikščionių partijos (Lietuvos Krikščionių demokratų partijos)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kelmės raj. saivaldybės taryba, mero pavaduotojas 1995 - 1997
  Kelmės raj. saivaldybės taryba, meras 1997 - 2000
  Kelmės raj. saivaldybės taryba, tarybos narys 2000 - 2003
  Telšių raj. saivaldybės taryba, tarybos narys 2011 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Telšių šilumos tinklai",direktorius 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai sportas, medžioklė
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Judita Staševičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Tomas Staševičius, Adomas Staševičius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -