2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RITA    ŠEIGIENĖ

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Krikščionių partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 60


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1972-11-21
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Domeikavos k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Antanavos k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis LŽŪU Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansai 2010


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Krikščionių partijos

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Apskaitos etalonas". UAB "EiriVita", UAB "Kertava",Direktorė, vyr. buhalterė 17. Visuomeninė veikla aktyviai dalyvauju ne tik įmonės veikloje - dažnos ir įvairios iniciatyvos: vaikų globos namuose esančių vaikučių lankymas, betarpiškas bendradarbaivimas, savų tradicijų kūrimas
  18. Pomėgiai kelionės, literatūra, kulinarija
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Nerijus
  20. Vaikų vardai (pavardės) žilvinas, Aurelija

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  savo profesinę bei asmeninę veiklą grindžiu krikščioniškomis vertybėmis: rūpestingumu, sąžiningumu, meile, atlaidumu, gailestingumu ir pan. Didžiausia vertybė mano gyvenime - šeima, ne tik ta, kutią sukūriau, bet ir ta, kurioje užaugau.