2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ASTA    GALBUOGIENĖ

Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Krikščionių partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 58


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1969-07-21
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Alytus
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Raseinių raj., Kilupiai
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Podiplominės studijos Kauno medicinos universitetas Paliatyvioji pagalba 2010
  Aukštasis universitetinis Vilniaus pedagoginis universitetas Socialinis darbas, menų terapija 2009
  Aukštasis universitetinis Vilniaus pedagoginis universitetas Edukologija, socialinė pedagogika 2007
  Spec. vidurinis Alytaus 54 profesinė technikos mokykla 4 kategorijos siuvėja 1987

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinio darbo magistras, edukologijos bakalauras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Krikščionių partijos

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, spec. poreikių mokinių lavinamosios klasės vyr. auklėtoja, dramos būrelio ir muzikos mokytoja 17. Visuomeninė veikla Nuo 2012 m. Krikščionių partijos Alytaus skyriaus administratorė, nuo 2010 - narė; nuo 2012 m. Marijos - Krikščionių pagalbos - Alytaus miesto globėjos statybos komiteto narė, šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos savanorė; nuo 2011 m. šios parapijos choro dalyvė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos savanorystės projekto "Būk savanoriu" idėjos autorė ir vadovė, Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės "Vidupis" renginių dalyvė ir vedėja; nuo 2010 m. Alytaus apskrities literatų klubo "Tėkmė" valdybos narė, nuo 2002 m. - narė; nuo 2010 m.: Maltos ordino savanorė, Gyvūnų globos namų "Šansas" savanorė; nuo 2009 m.: asociacijos "Matučio namai" narė, Chorinės muzikos studijos "Putinas" dalyvė; nuo 2006 Liaudies meno studijos "Dainava" choro dalyvė; LSKD "Guboja" Alytaus skyriaus renginių dalyvė; nuo 2003 m. Katalikų bendrijos "Pilnų namų bendruomenė" renginių dalyvė; 2010 - 2011 Paliatyviosios pagalbos ir globos įstaigos VšĮ "Tėviškės namai" stebėtojų tarybos pirmininkė, 2009 - 2011 m. savanorė; 2009 - 2012 m. tarpmokyklinio integruoto projekto "Draugystės sodas" idėjos autorė ir vadovė; 2009 - 2011 m. Šv. Angelų sargų bažnyčios choro dalyvė; 2005 - 2008 m."Vilties" bendrijos Alytaus skyriaus renginių vedėja ir kt.
  18. Pomėgiai kūryba, eilėraščiai, dainos, renginių scenarijai, muzikos klausymas, dainavimas, šokiai, vaidyba, sveikas gyvenimo būdas, pasivaikščiojimai gamtoje
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gintaras
  20. Vaikų vardai (pavardės) Irma ir Andrius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu apdovanota socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėka už dalyvavimą tobulinant socialino darbo paslaugas ir puikiai apgintą magistro darbą. Myliu žmones, stengiuosi pagal galimybes jiems padėti, myliu gamtą ir stengiuosi ją saugoti. esu aktyvi, turiu įvairiapusių žinių (švietimo, socialinės apsaugos, paliatyvios pagalbos), kurių kol kas neturiu kur realizuoti, tad aktyviai dalybayju visuomeninėje veikloje. Manau, kad žmonės patenkinti mano veikla ir ya dėkingi už geras idėjas.