2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

STASYS    VALIUKAS

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr.48)
Iškėlė: Krikščionių partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 46


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-02-14
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kučgalio k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pakruojis
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių universitetas Socialinė pedagogika ir psichologija 2002
  Aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas Defektologija 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Darbo partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Biržų rajono savivaldybės tarybos narys, socialinio vystymo komiteto pirmininkas 2007 - 2011
  Biržų rajono savivaldybės tarybos narys, socialinio vystymo komiteto pirmininkas 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Biržų pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras,specialusis pedagogas 17. Visuomeninė veikla bendrijos "Viltis" narys, Kučgalio bendruomenės tarybos pirmininkas, Biržų vietinės veiklos grupės narys
  18. Pomėgiai žvejyba, muzika, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Violeta Valiukienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Marius Valiukas, Donatas Valiukas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  esu tikintis, sąžiningas, gerbiu kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo padėties, požiūrių ar įsitikinimų