2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIS    ŽVALIAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 6


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1955-12-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Marijampolė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Prienų raj. Mockų km.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Nenurodė VISI Inžinierius geodezininkas 1979

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Krikščionių partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Marijampolės miesto savivaldybės meras 1995 - 1996
  LR Seimo narys 1996 - 2000
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys 2002 - 2007
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Laikinai nedirbantis,- 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai žvejyba
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rima Žvaliauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Ligita, Ieva, Donatas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -