2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIRDAS    MONKEVIČIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 3


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1956-03-29
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Aukštųjų Rusokų vs.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Rietavo m.
  11. Tautybė Nenurodė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių universitetas informatikos mokytojas 1999
  Aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas matematikos ir fizikos mokytojas 1979

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Naujosios Sąjungos (socialliberalų) partijos narys 2000 - 2010 m.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Akmenės raj. savivaldybės tarybos narys 1997 - 2000
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2000 - 2008


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Mykolo Romerio universitetas,Politikos ir vadybos fakulteto dekanas 17. Visuomeninė veikla Vilniaus Baltupių progimnazijos tarybos narys
  18. Pomėgiai sodas, fotografija
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jovita Monkevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Audronė, Tadas, Algirdas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  -