2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GEDIMINAS    VAGNORIUS

Apygarda: Telšių (Nr.40)
Iškėlė: Krikščionių partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 1


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1957-06-10
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilkaičių km., Plungės rajonas
  11. Tautybė lietuvis
  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) esu Krikščionių partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Aukščiausiosios tarybos - Atkuriamojo Seimo narys 1990 - 1992
  LR Seimo narys 1994 - 2004


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Signataras, Krikščionių partijos pirmininkas,- 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai sportas, knygos, teatras, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Nijolė Vagnorienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Tomas, Reda, abu teisininkai

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  1988-1989 metais dirbau Mokslų akademijos Ekonomikos institute, koordinavau MA ir Ministrų tarybos darbo grupių ekonominės reformos įstatymams ir programoms rengti veiklą, parengiau įmonių ir daugelį kitų pirmųjų ekonominės reformos įstatymų, buvau LR Ministru pirmininku 1991-1992 ir 1996-1999 metais. VGTU garbės daktaras.