2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

TERESĖ    JANKAUSKIENĖ

Apygarda: Šilalės - Šilutės (Nr.33)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
numeris sąraše: 79


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-03-31
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šilalė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Spraudaičių km., Pajūrio apyl., Šilalės raj.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistro laipsnis Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas 2012
  Bakalauro laipsnis Klaipėdos universitetas Edukologija 2009
  Vidurinis Žvingių vid. mokykla - 1998


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė 2002 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė,Strategijos projekto vadovė 17. Visuomeninė veikla Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkė, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė, Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro pirmininko pavaduotoja
  18. Pomėgiai gėlių auginimas, sportas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vytautas Jankauskas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Inga Jankauskaitė, Indrė Jankauskienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu mylinti savo valstybę, savo kraštą ir jame gyvenančius žmones. Todėl aktyviai dalyvauju įvairioje visuomeninėje veikloje, kad kuo daugiau galėčiau prisidėti prie geresnio ir gražesnio žmonių gyvenimo.