2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1939 m. lapkričio 20 d. Utenoje.
  1958 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą, 1958–1963 m. studijavo KPI (dabar Kauno technologijos universitetas), 1963–1966 m. – Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių techninių energetinių problemų instituto (dabar Energetikos institutas) aspirantūroje.
  1969 m. apgynė disertaciją Latvijos valstybiniame universitete (matematinės ekonomikos srityje).
  1994 m. Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Edukologijos universitetas) senatas suteikė docento mokslinį pedagoginį vardą.
  2004 m. perėjo habilitacinę procedūrą Mykolo Romerio universitete socialinių mokslų srityje (vadyba). 2006 m. Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė pedagoginį profesoriaus vardą socialinių mokslų srityje (ekonomika).
  1963–1969 m. Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių techninių energetikos problemų instituto aspirantas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis.
  1969–1975 m. – Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslinis bendradarbis.
  1975–1992 m. – Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vadovas.
  1992–1993 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto vyresnysis asistentas, 1993–2004 m. – Lietuvos teisės universiteto docentas.
  Nuo 2004 m. – Mykolo Romerio universiteto profesorius.
  Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) narys, buvęs ilgametis LMS revizijos komisijos narys, mokslo žurnalo „Intelektinė ekonomika“ redkolegijos narys, buvęs Strateginių tyrimų centro ekspertas, Socialdemokratinės minties instituto ekspertas, vienas iš asociacijos „Savivalda ir savitvarka Lietuvoje“ steigėjų (asociacija dar steigiama ir nėra registruota).
  Vedęs. Žmona Ina dirba rentgenologe kompiuterininke Vilniaus universitetinės ligoninės Vaikų ligoninėje. Sūnus Karolis mokosi vidurinėje mokykloje.