2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ROMUALDAS KACEVIČIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ONUTĖ
  Pavardė: KACEVIČIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Nėra pavadinimo 2012-09-06 2012-09-06 111951726 188603091
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2012-09-06 2012-09-06 188603091 LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA