2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: JŪRIUS BRUKLYS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2012-09-03 295747310 LIETUVOS TARNAUTOJŲ FEDERACIJA, BUV. LMDPSS KOORDINACINĖS TARYBOS PIRMININKAS. PIRMININKAS YRA KOORDINACINĖS T ARYBOS DARBO ORGANIZATORIUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2012-09-03 193400979 MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA VALDYBOS PIRMININKAS. VALDYBOS PIRMININKAS YRA VALDYBOS DARBO ORGA NIZATORIUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-09-03 188656838 MUITINĖS DEPARTAMENTAS MISC