2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1936 m. lapkričio 23 d. Kaune.
  1954–1957 m. studijavo Vilniaus universitete, 1965–1970 – Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo ir ekonomisto specialybes.
  1963–1966 m. dirbo Kauno „Audimo“ fabriko saugumo technikos inžinieriumi, 1966–1967 m. – Kauno rajono „Kelias į komunizmą“ kolūkio ekonomistu, 1971–1979 m. – Vilkaviškio rajono „Pergalės“ kolūkio ekonomistu, 1980–1984 m. – Kudirkos Naumiesčio tarybiniame ūkyje technikume dėstytoju, 1984–1985 m. – Panevėžio rajono Ėriškių kolūkio ekonomistu, 1986–1990 m. – Šakių rajono Giedručių kolūkio ekonomistu.
  1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.
  1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.
  Lietuvos Sąjūdžio, pasipriešinimo okupacijai organizacijų narys, Tarptautinės parlamentarų grupės dėl Čečėnijos problemų generalinis sekretorius.
  Dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupėje dėl rezistencijos įstatymų tobulinimo. Lietuvos pasipriešinimo okupacijai organizacijų darbo grupėje rengė didelės apimties memorandumą ,,Dėl laisvės kovų prasmės ribos peržengimo” apie Lietuvos prokuratūros ir teismų darbą. Už antitarybinę veiklą buvo nuteistas, Mordovijos lageriuose kalėjo šešerius metus (1957–1963). Lietuvos blaivybės judėjimo dalyvis, Blaivybės muziejaus Šakiuose įkūrėjas. Nuo 2009 m. tarptautinio klubo ,,Savastis“, gvildenančio Lietuvos ir Latvijos suvereniteto klausimus, pirmininkas.
  Čečėnijos problemų ekspertas, kasmetinėse tarptautinėse konferencijose Vilniuje skaitė pranešimus: „Kuo mes tampame Rusijos kare prieš Čečėniją?“ (2006), „Teisės simuliacija Čečėnijoje – nusikaltimų priedanga“ (2007), „Tiesa, teisė ir teisingumas negali pavargti“ (2008), ,,Čečėnų kalbos nykimas” (2009). Knygų „Politikos pardavimas“ (1998), „Lietuvos valstybės problematiškumas globalizacijos ir ES erdvėje“ autorius, aforizmų knygos blaivybės tema „Klastingas apgavikas“ (1989) sudarytojas. Dirba archyvuose ir rašo straipsnius Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo istorijos, antiglobalizmo temomis. Parašė darbą „Šakių krašto sovietinimas 1940–1990 metais“ (2009).
  Žmona Ona (g. 1934) – bibliotekininkė, vaikai – Audrius (g. 1966), Giedrius (g. 1966).