2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MINDAUGAS    ŠIMKŪNAS

Apygarda: Dainavos (Nr.16)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 93

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 28)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1955 m. rugpjūčio 23 d. Kaune mašinisto Juozo ir medicinos sesers Leonijos šeimoje.
  Baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą (dabar – „Nemuno“ vidurinė mokykla).
  Baigęs mokyklą studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – A. Stulginskio universitetas), įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
  Pirmąjį politinį krikštą gavo Kaune per vadinamąsias Kalantines. Nuo 1988 m. dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo pirmųjų suvažiavimų delegatas. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę dirbo tik privačiose struktūrose: AB VITI, UAB „VP Market“.
  1996 m. leido rajoninį laikraštį „Atspindžiai“.
  1991–1993 m. buvo Danijos ir Lietuvos centro valdybos narys, atsakingas už šalies pradedančiųjų ūkininkų stažuotes Danijoje. Kandidatas stengėsi, kad kolegos pradedantieji ūkininkai gautų kuo daugiau žinių ir praktikos, kurią drąsiai galėtų taikyti savo veikloje. Pats yra mokęsis ir stažavęsis Švedijoje, Danijoje, Olandijoje.
  2000 m. kartu su partneriais iš Danijos įkūrė įmonę – UAB „Scan technika“, kuriai vadovauja iki šiol. Bendrovė gamintojams ir prekybininkams tiekia žinomų Europos gamintojų hidraulines ir mechanines perdavimo sistemas, du kartus yra tapusi geriausia įmone tarp tokių įmonių.
  1996 m. ir 2004 m. rinkimuose buvo kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius, atstovavo Lietuvos tautininkų sąjungai (LTS). Yra vienas iš Lietuvių tautinio centro ir asociacijos „Naujoji valstybė“ steigėjų. 2012 m., atkūrus Tautininkų sąjungą, vėl tapo jos nariu.
  Laisvalaikį skiria kelionėms ir fotografijai. Iki šios dienos rašo straipsnius į regioninę ir šalies spaudą.
  Puikiai moka anglų, rusų, lenkų kalbas.
  1978 m. vedė. Žmona Virginija. Turi du sūnus – Audrių (g. 1979 m.) ir Vytautą (g. 1988 m.).