2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANDRIUS    JANKAUSKAS

Apygarda: Kaišiadorių - Elektrėnų (Nr.59)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 72

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 23)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ANDRIUS JANKAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: LORETA
  Pavardė: PIKŠRYTĖ JANKAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus, VIEŠOJI ĮSTAIGA KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO IN FORMACIJOS CENTRAS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2007-05-11 300796454 FUTBOLO CENTRAS BALTAI
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2010-11-04 302561362 NATIONIA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2008-06-05 301739627 KULTŪROS KLUBAS VORAS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 2008-11-07