2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

REIMUNDAS    VARAPICKAS

Apygarda: Šiaulių kaimiškoji (Nr.45)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 60

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 20)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1951 m. vasario 25 d. Šiauliuose.
  1969 m. baigė šio miesto 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Didždvario gimnazija). Po priverstinės tarnybos sovietinėje armijoje studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar –Šiaulių universitetas) ir 1977 m. jį baigęs įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti 2-osios vidurinės internatinės mokyklos (dabar – Vijolių vidurinė mokykla) mokytoju.
  Nuo 1998 m. – Šiaulių rajono Bubių pagrindinės mokyklos direktorius.
  Nuo 1988 m. – Tautininkų sąjungos narys, nuo 1995 m. – šios politinės partijos Šiaulių miesto ir rajono skyriaus pirmininkas, Tautininkų sąjungos tarybos narys.
  1997 m. buvo išrinktas Šiaulių rajono tarybos nariu, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku. Tautos tradicinės kultūros rėmėjas, etnokultūrinio švietimo puoselėtojas. Vadybinę kvalifikaciją tobulino stažuotėse Danijoje ir Suomijoje.
  Su autorių grupe yra išleidęs kelis poezijos rinkinius, Kaimo rašytojų sąjungos narys.
  Vedęs. Žmona Virginija – pedagogė, duktė Daiva – Šiaulių universiteto dėstytoja, duktė Dalia – žiniasklaidos darbuotoja, sūnus Mindaugas – aplinkos apsaugos specialistas, tęsia studijas magistrantūroje.