2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALENTINAS    GYLYS

Apygarda: Kauno kaimiškoji (Nr.66)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 45

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 17)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1961 m. rugsėjo 26 d. Kazachijos SSR, Celinogrado mieste (dabar – Astana).
  1968–1980 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – A. Vienuolio gimnazija). 1980–1985 m. studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), įgijo vaizduojamojo meno istorijos ir teorijos specialybę. Studijuodamas dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje.
  1987–1990 m. dirbo valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vyr. mokslo darbuotoju. Rengė atnaujintą M. Žilinsko dailės kūrinių ekspoziciją ir perkėlė kolekcijos fondus į naujuosius rūmus Nepriklausomybės aikštėje.
  1990 m. įsteigė leidyklą „Aras“ – vieną pirmųjų privačių leidybos įmonių atsikūrusioje Lietuvoje. 1991 m. Vilniaus dailės galerijos „Langas“ steigėjas ir bendraturtis.
  1995–2000 m. dirbo leidybos ir reklamos įmonės „Baltijos aras“ direktoriumi.
  Nuo 2000 m. dirba specializuotoje spaudos įmonėje „Arolita“ vadybininku.
  Nuo 1988 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio, Tremtinių sąjungos veikloje, priklausė istorinės-dokumentinės medžiagos rinkimo ir skelbimo grupei. Organizavo partizanų palaikų perlaidojimus. Sausio įvykių metu dalyvavo Parlamento gynyboje.
  2005 m. kartu su prof. habil. dr. Algiu Uždaviniu įkūrė humanitarinių studijų asociaciją, skleidžiančią filosofinę ir kultūrologinę mintį. Rengia ir redaguoja asociacijos leidinius.
  2011 m., kad būtų skleidžiamos tautinės idėjos, kartu su bendraminčiais įsteigė Tautinės politikos institutą.
  Gilinasi į Lietuvos fotografijos istoriją. Sugrąžino į Lietuvą unikalų žymaus prieškario mokslininko ir visuomenininko prof. Stepono Kolupailos fotografinį palikimą, rūpinasi istorinės fotografijos viešinimu Lietuvoje ir užsienyje, rengia parodas, bendradarbiauja su muziejininkais ir leidėjais, fotomenininkų ir spaudos fotografų organizacijomis, yra paskelbęs straipsnių apie Lietuvos spalvotosios fotografijos istoriją.
  Vienas iš savarankiškos Tautininkų sąjungos atkūrimo iniciatorių, Iniciatyvinės grupės organizacinio komiteto narys, Kauno grupės koordinatorius, atsikuriančios Tautininkų sąjungos įstatų ir programinių dokumentų rengimo grupių narys. 2011 m. gruodžio 17 d. atkuriamajame-steigiamajame Sąjungos suvažiavime išrinktas tarybos nariu ir vienu iš partijos vicepirmininkų. 2012 m. liepos 4 d. Kauno skyrių sueigoje išrinktas Tautininkų sąjungos Kauno miesto valdybos pirmininku.
  Vedęs. Žmona Algė – dailėtyrininkė, meno galerijos „Kauno langas“ steigėja ir bendrasavininkė, parodų organizatorė, aktyvi Kauno meninio ir kultūrinio gyvenimo dalyvė. Vyresnioji duktė Austėja studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Emilija – Kauno „Aušros“ gimnazijos moksleivė.