2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARŪNAS    EIGIRDAS

Apygarda: Ukmergės (Nr.61)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 43

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 16)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1953 m. birželio 11 d. Klaipėdoje, architekto ir mokytojos šeimoje.
  1971 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, sustiprintos matematikos klasę.
  1976 m. Vilniaus universitete įgijo matematiko specialybę. Studijų metais dalyvavo žygeivių judėjime, Istorijos fakulteto Požemio teatro veikloje.
  Iki 1991 m., dirbdamas Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, paskelbė per 20 mokslinių straipsnių sociologinių tyrimų metodikos ir metodologijos, Rytų Lietuvos problematika.
  1988 m. aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą: dalyvavo Mokslų akademijoje vykusiame Sąjūdžio steigiamajame susirinkime, buvo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas ir Mandatų komisijos narys, Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos narys. Visuomeninės Rytų Lietuvos ir Lietuvos Respublikos piliečių chartijos tarybų narys.
  1990 m. paskirtas Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms nagrinėti nariu, pirmininko pavaduotoju.
  1991 m., Lietuvos Respublikos Seimui įvedus tiesioginį valdymą Šalčininkų rajone, buvo paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotiniu šiame rajone.
  1992 m. pagal Sąjūdžio sąrašą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, tapo Seimo opozicijos „Tėvynės santara“ seniūnu. 1993 m. Seimo nario mandatas pripažintas negaliojančiu.
  1994–1995 m. VĮ ,,Infostruktūra“ dirbo kuriant savivaldybių tipinę kompiuterizuotą informacinę sistemą.
  1996–1998 m. – Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos Informacijos skyriaus viršininko pavaduotojas.
  Nuo 1998 m. dirba Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Šiuo metu – Duomenų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Eidamas ne pagrindines pareigas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams skaito įvairius kursus, susijusius su socialinių tyrimų metodikos ir metodologijos taikymu, vadovauja studentų bakalauro darbams.
  Parengė per 15 visuomeninių politinių laidų Rytų Lietuvos ir Baltijos televizijose („Opozicijos pozicija“, „Sfinksas“ ir kt.), parengė ir perskaitė apie 50 „Savaitės komentarų“ per Lietuvos radijo pirmąją programą, paskelbė per 70 straipsnių, autorizuotų interviu spaudoje („Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Dienovidis“ ir kt.), interneto žiniasklaidoje.
  1993 m. tapo Tėvynės sąjungos nariu, buvo renkamas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Naujamiesčio skyriaus pirmininku, šios partijos Vilniaus miesto sueigos tarybos nariu.
  Nuo 2012 m. kovo 9 d. – Tautininkų sąjungos narys.
  Vedęs. Žmona Dalia – Kauno technologijos universiteto profesorė. Šeimoje užaugo trys dukterys – Jonė, Rūta ir Ugnė.