2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JULIUS    PANKA

Apygarda: Žirmūnų (Nr.4)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 15

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 8)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1979 m. sausio 17 d. Anykščių rajono Traupio miestelyje. 1988 m. mirus motinai buvo paimtas globoti gydytojų šeimos iš Vilniaus.
  1997 m. baigė Vilniaus Sausio 13-osios vidurinę mokyklą.
  2001 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Istorikas.
  Studijuodamas dirbo Vilniaus Sausio 13-osios vidurinėje mokykloje skautų būrelio vadovu.
  2001–2002 m. Vilniaus vaikų globos namuose „Gilė“ dirbo auklėtoju.
  2002–2003 m. – Vilniaus Žirmūnų gimnazijos ir Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas.
  Nuo 2003 m. iki šiol UAB „Bigreta“ dirba vadybininku.
  Nuo 1990 m. dalyvauja skautų organizacijų veikloje, buvo „Pilies“ ir „Keruočio“ skautų tuntų tuntininkas, „Lietuvos skautijos“ tarybos narys. Vadovavo ir organizavo ne vieną dešimtį skautų stovyklų, žygių ir renginių.
  1995–1997 m. aktyviai prisidėjo prie jaunimo bendrijos „Verus“ organizuotų gatvės vaikų socializacijos projektų; dalyvavo moksleivių ateitininkų veikloje.
  1999 –2001 m. aktyviai veikė lietuvių tautinio jaunimo organizacijoje „Jaunoji karta“.
  Nuo 2008 m. vadovauja Lietuvių tautinio jaunimo sąjungai, buvo vienas iš Lietuvių tautinio centro steigėjų. Šiuo metu – šios organizacijos Etikos komisijos narys.
  Publikuoja straipsnius istorijos, politikos ir visuomenės problemų temomis įvairiuose interneto portaluose, laikraštyje „Respublika“ ir žurnale „Apžvalga“.
  Nuo 2009 m. aktyviai prisideda prie kasmetinių Kovo 11-osios patriotinių eitynių ir baltiškų kultūros stovyklų Dieveniškėse organizavimo.
  Tautininkų sąjungos steigėjas. Per 2011 m. gruodžio 17 d. atkuriamąjį suvažiavimą išrinktas partijos vicepirmininku. Aktyviai dirbo kuriant partijos programą, kuravo partijos Socialinių reikalų komiteto steigimą.
  Pomėgiai: Lietuvos ir Latvijos istorija, etninė kultūra, kelionės.
  Moka anglų, rusų ir latvių kalbas.
  Vedęs. Žmona Virginija šiuo metu išėjusi vaiko priežiūros atostogų. Duktė Milda –moksleivė, sūnus Vaitautas lankys darželį.