2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

KAZIMIERAS    UOKA

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 7

(Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 4)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1951 m. kovo 4 d. Kaune.
  1969 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar – S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija).
  1976 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Istorijos fakultetą. Dirbti mokytoju neleido tuometinė valdžia dėl pogrindinės veiklos, todėl 1971–1988 m. dirbo Kauno statybos treste ekskavatorininku, buldozerininku, atkūrė nepriklausomas profesines sąjungas.
  1988 m. išrinktas Kauno miesto Sąjūdžio tarybos nariu.
  1989 m. Kauno mieste išrinktas TSRS liaudies deputatu nuo Sąjūdžio.
  1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, išrinktas Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 102. Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Akto signataras.
  1991–1992 m. – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius, atkūręs šią instituciją.
  1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Sąjūdžio koalicijos sąrašą. Priklausė Lietuvių tautininkų sąjungos frakcijai. Dirbo Ekonomikos komitete.
  2000 m. organizavo referendumą dėl rinkimų į Seimą sistemos pakeitimo, Seimo narių skaičiaus sumažinimo ir valdininkų atlyginimo sumažinimo. Buvo surinkta ir Vyriausiajai rinkimų komisijai pristatyta 230 tūkst. parašų.
  2000–2008 m. – Lietuvos tautininkų sąjungos narys, aktyviai dalyvavo šiai partijai susijungiant su Tėvynės sąjunga.
  Nuo 1989 m. iki dabar yra aktyvus Lietuvos žaliųjų judėjimo narys.
  2006 m. įkūrė ir dalyvauja Piliečių sąšaukoje, kovojančioje su homoseksualų kultūros platinimu Lietuvoje. 2007 m. Piliečių sąšauka tapo kolektyviniu Nacionalinės alkoholio ir tabako kontrolės koalicijos nariu ir aktyviai dalyvavo apribojant alkoholio reklamą.
  2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, dirbo Audito komitete.
  2010 m. dėl aktyvios pilietinės pozicijos tautiniais ir doroviniais klausimais Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovybės pašalintas iš partijos.
  2011 m., atkūrus Tautininkų sąjungą, tapo jos nariu ir vicepirmininku.
  Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu ir JAV profesinių sąjungų AFL-CIO premija, yra šios organizacijos garbės narys.
  Pomėgiai – sportas, turizmas, techninė kūryba.
  Moka rusų, vokiečių ir lenkų kalbas.
  Išsituokęs. Sūnus Mindaugas ir duktė Jūratė yra suaugę, turi savo šeimas.