2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ZENOBIJA    ŽEPNICKIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 137


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1954 m. gegužės 25 d.
  Baigė Vievio vidurinę mokyklą.
  1973 m. baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą. Įgijo muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybę.
  1981 m. baigė LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą. Įgijo kultūros švietimo darbuotojo ir choro kolektyvo vadovo specialybę.
  2004 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Įgijo kultūros institucijų vadybos specialybę. Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
  Nuo 1981 m. iki šiol dirba Vilniaus mokytojų namuose, nuo 2000 m. – jų direktorė.
  Kandidatei vadovaujant sukurta Vilniaus mokytojų namų struktūra, renginių organizavimo strategija, atlikti kultūrinių poreikių tyrimo darbai.
  Sėkmingai įgyvendintas Europos Sąjungos SF projektas „Naujos galimybės Vilniaus pedagogų kompetencijos plėtrai“.
  2004 m. Vilniaus mokytojų namuose įsteigtas Mokymosi ir informacijos centras pedagogų bendruomenei.
  Sukurtas daugiafunkcis Kultūros ir švietimo centras.
  2003 m. Mokytojų namai pripažinti geriausiu Lietuvos kultūros centru.
  2006 m. Vilniaus mokytojų namams perduotas Šv. Kotrynos bažnyčios administravimas.
  Rengia ir kuruoja meninio-kultūrinio pobūdžio projektus.
  Dalyvauja seminaruose ir konferencijose, rengia pranešimus.
  Skaito paskaitas Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro klausytojams (kultūros vadyba, renginių organizavimo metodika).
  Apdovanojimai:
  2006 m. įteiktas miesto savivaldybės apdovanojimas – Šv. Kristoforo statulėlė „Už bendruomenės telkimą“.
  2006 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“.
  2007 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomas už aktyvią, kūrybingą veiklą Kultūros centre.
  2007 m. įteiktas Prezidento apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
  Kalba, skaito ir rašo lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Susikalba anglų ir vokiečių kalbomis.
  Ištekėjusi. Vyras Genrikas – verslininkas, sūnus Danielius – teisininkas, duktė Viktorija – projektų vadovė.