2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    VAKARINAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 132


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1959-03-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilkaviškio raj. Šakių kaimas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas inžinierius-mechanikas 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate prancūzų, anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Sąjungos TAIP narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus m. Tarybos narys, vicemeras 2000 - 2003
  Vilniaus m. Tarybos narys, vicemeras 2003 - 2007
  Vilniaus m. Tarybos narys 2007 - 2011
  Vilniaus m. Tarybos narys 2012 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus m. klinikinė ligoninė, direktoriaus pavaduotojas 17. Visuomeninė veikla asociacijos Tėvynės atgimimas ir perspektyva narys
  18. Pomėgiai medžioklė, muzikavimas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rasuolė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Eglė, Milda

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė