2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALMUTĖ    JUZĖNIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 126


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-11-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Radviliškio rajonas Sadūnų kaimas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Kvalifikacijos studijos Kitos mokymo įstaigos Išklausiau 27 ekonomikos, buhalterinės apskaitos, audito, ECDL Europos kompiuterio vartotojo, psichologijos, bendravimo įgūdžių ir kitų mokymo kursų ir seminarų. 2012
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Maisto prekių mokslas ir prekybos organizavimas (socialinių mokslų studijų sritis) 1978
  Aukštesnysis Kalvarijos maisto pramonės technikumas Pieno produktų technologija 1971


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Sąjunga Taip

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė,vyresnioji valstybinė auditorė 17. Visuomeninė veikla Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos visuomeninės komisijos pirmininko pavaduotoja
  18. Pomėgiai fotografija, plaukimas
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) išsiskyrusi
  20. Vaikų vardai (pavardės) Arūnė, Eglė