2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

SIMAS    BRUSOKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 120


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1986-12-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno miestas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Mykolo Romerio universitetas Teisės 2011


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, vokiečių pagrindai, prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) neesu

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus miesto savivaldybės administracija,Vilniaus miesto savivadybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vedėjas 17. Visuomeninė veikla Lietuvos raudonojo kryžiaus jaunimo narys
  18. Pomėgiai teisės mokslų pažinimas, visuomeninė veikla, keliavimas po Lietuvą ir kitas pasaulio šalis
  19. Šeiminė padėtis nevedęs
  20. Vaikų vardai (pavardės) neturiu vaikų

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu Lietuvos Respublikos pilietis, tikintis, kad Lietuvoje galima gyventi ne ką prasčiau negu emigracijoje. Viskas priklauso nuo valios, sąžiningumo ir nuolatinio darbo. Mano senelė dažnai kartoja "Lazda turi du galus", todėl manau, kad kaip gyveni, to ir esi vertas