2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

TATJANA    ČERNIAVSKIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 41


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1957-07-09
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Altajaus kr., Tretjakovo raj., Tretjakovo st., Rusija
  11. Tautybė rusė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kemerovo Kultūros institutas, Rusija Kultūrinės veiklos vadybos specialistė 1978


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nebuvau

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VRM pensininkė, 17. Visuomeninė veikla Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui projektų iniciatorė ir veiklos koordinatorė
  18. Pomėgiai sportas, vairavimas, skaitymas, gėlių auginimas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Aleksandras Černiavskis
  20. Vaikų vardai (pavardės) Aleksejus, Alisa

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu Vilniaus miesto savivaldybėje įregistruoto ir įsteigto policijos iniciatyva unikalaus Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui (toliau Klubas), kurio pagrindinis uždavinys – ankstyvoji narkomanijos ir nusikalstamumo prevencija, teikiant socialinę, psichologinę, teisinę, materialinę pagalbą, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikį, iniciatorė ir projektų koordinatorė. Nuo 2001 m. mano iniciatyva įgyvendinamas pagrindinis klubo projektas „Aš pats kuriu savo ateitį“, kuriuo siekiama sumažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką nepilnamečiams iš socialiai remtinų ir probleminių šeimų. Koordinuoju tarptautinius Klubo santykius.