2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANGELĖ    RUKŠTELIENĖ

Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr.71)
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 29


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1959 m. lapkričio 20 d. Varėnos rajono Kasčiūnų kaime partizano Juozo Jakavonio-Tigro ir tremtinės Zosės Jakavonienės šeimoje.
  1978 m. baigė Merkinės R. Mizaros vidurinę mokyklą (dabar – V. Krėvės gimnazija).
  1983 m. baigė Vilniaus V. Kapsuko valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Gamtos fakultetą ir įgijo geografo specialybę.
  2003 m. baigė Lietuvos teisės universitetą (dabar – Mykolo Romerio universitetas), įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
  1983 m. dirbo Kauno 29-ojoje vidurinėje mokykloje geografijos mokytoja.
  1984–1996 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriuje jaunesniąja moksline bendradarbe, moksline bendradarbe.
  1996–2003 m. – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento vyriausioji specialistė.
  2004–2007 m. – Vilniaus miesto administracijos Žvėryno seniūnijos seniūno pavaduotoja.
  2007–2011 m. – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
  Nuo 2011 m. dirba Žemės ūkio ministerijos Žemės politikos departamento vyriausiąja specialiste.
  Aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų diskusijų klubo veikloje, diskusijose apie tremtį į Sibirą pokario metais, apie Lietuvos ateities perspektyvas. Klubas prisidėjo organizuojant diskusiją, kurios metu buvo įsteigtas Lietuvos Sąjūdis. Įsikūrus Sąjūdžiui buvo viena iš Sąjūdžio rėmimo grupės Geografijos institute įkūrėjų.
  1993 m. kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Stasio Lozoraičio patikėtinė, rinkimų štabo agitacinių kelionių organizavimo grupės vadovė. 2002 ir 2004 m. – kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Valdo Adamkaus patikėtinė.
  Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, visuomeninio judėjimo „Tėvynės atgimimas ir perspektyva“ (TAIP) tarybos narė.
  Yra paskelbusi mokslinių ir publicistinių straipsnių aplinkosaugos bei Lietuvos laisvės kovų, patriotizmo, pilietiškumo temomis Lietuvos ir užsienio spaudoje bei knygose, skaitė pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
  2005 m. parengė tėvo Juozo Jakavonio knygą „Šalia mirties“, 2011 m. organizavo pakartotinį šios knygos leidimą.
  Aktyviai talkino įkuriant Merkinės tremties ir genocido muziejų bei Pietų Lietuvos partizanų vadų Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietės atstatymą savo tėvo Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje. Buvo viena iš Merkinės 650 metų jubiliejaus organizatorių bei renginio vedėjų, padėjo surinkti lėšas jubiliejiniam paminklui. Organizuoja įvairius renginius Lietuvos jaunimui ir besidomintiems Lietuvos laisvės kovų istorija. Dirbo Ministro Pirmininko A. Kubiliaus potvarkiu sudarytoje darbo grupėje dėl tremties muziejų išsaugojimo, statuso ir su tuo susijusių problemų.
  Pomėgiai – Lietuvos laisvės kovų paveldo puoselėjimas ir sklaida, gėlių auginimas ir darbas gimtojoje sodyboje.
  Turi dukterį Miglę.