2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: KRISTIJONAS KAMENECKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DANUTĖ
  Pavardė: KAMENECKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAV.ASMENS SVEIKATOS PRIEZIŪROS CENTRAS
  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublikos DANUTĖ KAMENECKIENĖ TA PATI DARBOVIETĖ,NORS TIESIOGINIO PAVALDUMO NĖRA
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublikos RŪTA KLIMIENĖ,JURGIS KLIMAS,ANDRIUS KLIMAS DUKTĖ,ZENTAS,ANŪKAS-TIESIOGINIO PAVALDUMO NĖRA

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  LABDAROS FONDAS ŠALPA VIENAS IŠ STEIGĖJŲ