2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1966 m. gruodžio 30 d. Mažeikiuose darbininkų šeimoje.
  1974–1985 m. mokėsi Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje.
  1985–1986 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo vokiečių kalbą. 1994 m. nutrauktas studijas tęsė Latvijos universitete ir 2002 m. įgijo filologo kvalifikaciją.
  1997–1998 m. dirbo vokiečių kalbos mokytoja Mažeikių politechnikos ir „Ventos“ vidurinėje mokyklose.
  1998–2011 m. – AB „ORLEN Lietuva“ (buvusi „Mažeikių nafta“) vertėja.
  Nuo 2005 m. aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 2005–2009 m. neformalios iniciatyvinės grupės „Mažeikių senamiesčio vertybėms išsaugoti ir puoselėti“ narė. Nuo 2010 m. – visuomeninės organizacijos „Mažeikių krašto piliečių savivaldija“ valdybos pirmininkė.
  2006 m. įstojo į Lietuvos centro partiją.
  I986 m. ištekėjo. Turi penkis vaikus. Trys vyresnieji sūnūs – Ivanas, Audrius Etčis ir Ignas – savarankiški, mažieji Vincentas ir Serafimas Sergius gyvena su mama.