2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

SIGYTAS    KLIMAS

Apygarda: Aleksoto - Vilijampolės (Nr.12)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 94


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1953-10-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Širvinių k., Prienų raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Lietuvos žemės ūkio universitetas Agronomijso bakalauras 2008
  Aukštasis neuniversitetinis Kauno verslo kolegija Verslo organizatorius 2004
  Profesinis Kauno 4-oji profesinė technikos mokykla Šaltkalvis - remontininkas 1982
  Techninis Kauno Mičiurino tarybinis ūkis technikumas Želdinių technikas 1973


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partija (Naujoji Sąjunga, TSKP)

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB SDG grupė,Socialinių reikalų direktorius 17. Visuomeninė veikla LSB Kauno sk. Samariečių bendrijos narys, LSB Kauno sk. Samariečių valdybos narys
  18. Pomėgiai Bitininkystė, medžioklė
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Marytė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Inesa