2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ANTANAS    MARČIULIONIS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 88


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1942-11-02
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilkaviškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Paprudžių k., Prienų raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vadovaujančio personalo fakultetas prie Generalinio štabo akademijos - 1977
  Aukštasis Leningrado logistikos ir transporto akademija Inžinierius - mechanikas 1972
  Spec. vidurinis karinė Rygos aviacijos mokykla Šturmanas - operatorius 1965


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partijos

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilkaviškio vaikų darželis - lopšelis "Eglutė",Baseino įrenginių prižiurėtojas 17. Visuomeninė veikla Vilkaviškio miesto bendruomenės narys
  18. Pomėgiai Sportas, knygos, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Birutė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Valdas, Artūras