2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RAIMUNDAS    MARKAUSKAS

Apygarda: Dzūkijos (Nr.69)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 66


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1966-08-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Alytus
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Alytus
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno technologijos univesitetas Inžinierius 1991


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Esu Darbo partijos, buvau Naujosios Sąjungos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Alytaus m. savivaldybės tarybos narys -
  Alytaus m. savivaldybės tarybos narys -
  Alytaus m. savivaldybės tarybos narys -
  Alytaus m. savivaldybės tarybos narys -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Alytaus raj. savivaldybės BĮ Priešgaisrinės apsaugos tarnyba,Direktorius 17. Visuomeninė veikla Stengiuosi aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Domiuosi socialinėmis žmonių problemomis
  18. Pomėgiai Laisvalaikiu domiuosi savo krašto istorija
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Renata
  20. Vaikų vardai (pavardės) Justina, Rokas