2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

GENOVEITA    KRASAUSKIENĖ

Apygarda: Pajūrio (Nr.22)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 64


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: GENOVEITA KRASAUSKIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: EDMUNDAS
  Pavardė: KRASAUSKAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Savivaldybės tarybos narys, PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2007-09-03 111968056 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-14 125196077 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pardavimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-09-15 2011-09-15 17000 JADVYGA AUDRONĖ SAVICKIENĖ NEGYVENAMA PATALPA - GARAŽAS