2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ROMAS    VENCLOVAS

Apygarda: Mažeikių (Nr.38)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 56


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ROMAS VENCLOVAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1990-11-25 166403711 UAB "ROVENTA" UAB "ROVENTA" GENERALINIS DIREKTORIUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-14 167371234 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  UAB "ROVENTA" - TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS TEIKIANTI ĮMONĖ (KABELINĖ TV, INTERNETO PASLAUGOS, ANTŽEMINĖ ANALOGINĖ TELEVIZIJA, REKLAMOS G AMYBA IR TRANSLIAVIMAS ĮMONEI PRIKLAUSANČIU 37 KANALU). GALIMAS INTE RESŲ KONFLIKTAS PRIIMANT SPRENDIMUS.